SK Dejiny (Osudy elít)

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia RTVS k príležitosti 70. výročia oslobodzovania Slovenska. Koniec vojny rovná sa koniec Slovenského štátu. Slovensko je oslobodené a obnovuje sa Československá republika. Nové mocenské elity sa zaväzujú k stíhaniu vojnových previnilcov, zradcov a kolaborantov. Zriaďujú sa mimoriadne retribučné či ľudové súdy. Je obžalovaných 20 550 ľudí. 8 085 z nich je odsúdených, z toho 55 na trest smrti. V 29 prípadoch bol hrdelný trest vykonaný. Medzi súdených činiteľov patrili aj členovia vlády a slovenského snemu. V relácii vystúpili historici Marek Syrný z Múzea SNP v Banskej Bystrici, Igor Baka z Vojenského historického ústavu, Ivan Kamenec a Ľudovít Hallon z Historického ústavu SAV.
Premiéra: 29.4.2015