SK Dejiny (Oslobodzovanie Slovenska)

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín venovaná 70. výročiu oslobodzovania Slovenska. Relácia vznikla v partnerskej spolupráci RTVS a Historického ústavu SAV.
Premiéra: 15.4.2015