Roman Holec

Ľudia, fakty, udalosti

Hosťom v rozhlasovej relácii RTVS bol historik prof. PhDr. Roman Holec, CSc. Zameriava sa na výskum slovenských a stredoeurópskych dejín 19. a 20. storočia s dôrazom na hospodárske a sociálne dejiny, dejiny šľachty a envirometálne dejiny. Pôsobí sa na Historickom ústave SAV a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Premiéra: 14.1.2017