Prvá svetová vojna

Dejiny.sk

O veľkej vojne a o tom, čo po nej nasledovalo s Dušanom Kováčom z Historického ústavu SAV a Romanom Holecom z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
Premiéra 26.10.2014