Protestantský exil v Uhorsku v 17. storočí

Historia Magistra Vitae

Diskusná relácia Petra Turčíka s historičkou Evou Kowalskou z Historického ústavu SAV.
Premiéra: 21.7.2017