Poznáte slovenskú verziu Marseillaisa? Stoja za ňou uhorskí jakobíni

Dejiny SME

Hosťom bol Oliver Zajac. Premiéra 1.7.2020

Kľúčové slová: