Pocit obete a medzinárodného sprisahania v stredoeurópskom prostredí I.

Via Cultura

Prednáška Dušana Kováča z Historického ústavu SAV v rámci diskusie organizovanej združením Via Cultura.
Premiéra: 12.6.2014