O propagande

Bez obalu

Marína Zavacká z Historického ústavu SAV o propagande v relácii Braňa Dobšinského.
Premiéra: 8.4.2018