Milan Hodža, slovenský Európan

Večera s Havranom

V diskusnej relácii Večera s Havranom na tému "Milan Hodža, slovenský Európan" vystúpili historici z HÚ SAV Bohumila Ferenčuhová a Matej Hanula.
Premiéra: 14.2.2017