Kto bol fanatický nacista Alois Brunner?

Odkrývanie

Za tragédiou, akou bol holokaust, sú konkrétne mená. Konkrétni ľudia, ktorí boli zodpovední za konkrétne zločiny. A chceme, aby zazneli aj tieto ich mená. Jedným z nich bol aj muž, ktorého označovali ako pravú ruku Adolfa Eichmanna a posledná kapitola jeho pôsobenia je spojená aj so Slovenskom. V roku 1944, keď boli už do nacistických koncentračných táborov vyvezené 2/3 židovského obyvateľstva, prišiel túto misiu nacistov dokončiť on osobne. Veliteľ koncentračného táboru v Seredi Alois Brunner stál pri druhej vlne deportácii a posledné transporty odtiaľto vypravoval ešte v čase, keď sa Tretia ríša rútila k svojej porážke. (Zdroj: SME) Hosťom bol Ján Hlavinka. Premiéra 2.12.2020

Kľúčové slová: