Koniec Veľkej vojny a mierová konferencia v Paríži

Dejiny.sk

Hosťami v rozhlasovom cykle RTVS o dejinách Slovenska boli Dušan Kováč z Historického ústavu SAV a Roman Holec z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
Premiéra 22.1.2015