Historie v zajetí fikce

Historie.cs

Témou publicistického cyklu boli niektoré fiktívne časti zo života osobností - Dalibora z Kozojed, kata Jana Mydláře a Alžbety Báthoryovej. Ako hostia v diskusii vystúpili Robert Šimůnek, Tomáš Sterneck z Historického ústavu AV ČR a Tünde Lengyelová z Historického ústavu SAV.
Premiéra: 25.3.2017