Ako sa prekrúca história? Vojnové traumy a ich dôsledky

Veda SK

V relácii Veda.sk vystúpili historici PhDr. Ivan Kamenec, CSc. a Mgr. Ján Hlavinka, PhD. z Historického ústavu SAV. Diskutovali o rôznych rozšírených mýtoch a dezinterpretáciách viažúcich sa na obdobie druhej svetovej vojny.
Premiéra: 6.5.2017