Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948 - 1968

Recenzia
Recenzovaná publikácia: 
Hudek, Adam. Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948 - 1968. Bratislava : Historický ústav, 2010. 252 s. ISBN: 978-80-970302-3-0