K rekonštrukcii mentálnych máp slovenského národotvorného myslenia

Abstract: 

MARTINKOVIČ, Marcel (ed.). Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity – Towarzystwo Słowaków w Pol-sce, 2011, 342 s. ISBN 978-83-7490-430-8