História (nielen) ochrany prírody - netradične, dobre a zaujímavo

Recenzia
Recenzovaná publikácia: 
Recenzovaná publikácia: HOLEC, Roman. Človek a príroda v „dlhom" 19. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, 341 s. ISBN 978-80-971540-4-2