Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938 - 1948

Recenzia
Recenzovaná publikácia: 
Sabol, Miroslav: Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938-1948. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010, 180 s. ISBN: 978-80-89396-07-8