Lengyelová

Ženy a muži

Ženy a muži. Veľká a večná téma. Kedysi mali obe pohlavia svoje tradičné spoločenské roly. Tento svet sa však postupne narúšal. Rovnosť a nerovnosť pohlaví, emancipácia aj feminizmus. O týchto témach budeme hovoriť s historičkou, etnologičkou a sociologičkou. (RTVS) Hostka Tunde Lengyelová. Premiéra 26.4.2021

Mor v histórií ľudstva a umení

Cyklus Veda v divadle VI. Hostka Tünde Lengyelová. Premiéra 21.3.2021

Subscribe to RSS - Lengyelová