History in the Present and Future Public Sphere: Some Thoughts on History and Memory

Historie v současném i budoucím veřejném prostoru - úvahy o dějinách a paměti
How to Cite: 

Randák, Jan. History in the Present and Future Public Sphere: Some Thoughts on History and Memory. In Forum Historiae, 2008, Vol. 2, No. 1, pp. 14-22. ISSN 1337-6861