Audio-video

SK Dejiny

Slovenský štát 1939-1945 (Antisemitizmus a holokaust)

RTVS
SK Dejiny

Slovenský štát 1939-1945 (Hospodársky život)

RTVS
SK Dejiny

Slovenský štát 1939-1945 (Propaganda, umenie a politický život)

RTVS
SK Dejiny

Slovenský štát 1939-1945 (Vznik ľudáctva)

RTVS
Dejiny.sk

Rakúsko-uhorské vyrovnanie 1867, 4. časť

RTVS
Dejiny.sk

Rakúsko-uhorské vyrovnanie 1867, 3. časť

RTVS
Dejiny.sk

Rakúsko-uhorské vyrovnanie 1867, 2. časť

RTVS
Dejiny.sk

Rakúsko-uhorské vyrovnanie 1867, 1. časť

RTVS
Reportéri

Jozef Tiso

RTVS
Veda SK

Ako sa prekrúca história? Vojnové traumy a ich dôsledky

RTVS
Ľudia, fakty, udalosti

Roman Holec

RTVS
Ľudia, fakty, udalosti

Valerián Bystrický

RTVS
Historie.cs

Historie v zajetí fikce

ČT
Večera s Havranom

Mýty o Slovenskom štáte a Jozef Tiso

RTVS
Hosť v štúdiu, TA3

Dušan Kováč o konci druhej svetovej vojny

TA3
Večera s Havranom

Milan Hodža, slovenský Európan

RTVS
Hosť v štúdiu, TA3

Dušan Kováč o Trianonskej zmluve

TA3
SNP - neznáma história

SNP - neznáma história (Odveta za povstanie)

RTVS
SNP - neznáma história

SNP - neznáma história (Holokaust)

RTVS
SNP - neznáma história

SNP - neznáma história (Ako sa žilo za Slovenského štátu)

RTVS
SNP - neznáma história

SNP - neznáma história (Vznik štátu)

RTVS
SNP - neznáma história

SNP - neznáma história (Fenomén našej minulosti)

RTVS
Rozhovory cez polnoc

Veľká francúzska revolúcia

TA3
CEVROInstitut

Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století

RTVS
Historie.cs

Hlinka a Tiso - slovenští nacionalisté?

ČT
Večera s Havranom

Stredovek v nás

RTVS
Via Cultura

Pocit obete a medzinárodného sprisahania v stredoeurópskom prostredí II.

RTVS
Via Cultura

Pocit obete a medzinárodného sprisahania v stredoeurópskom prostredí I.

RTVS
Bez obalu

O propagande

RTVS
Bez obalu

O dejinách korupcie

RTVS
SK Dejiny

SK Dejiny (Osudy elít)

RTVS
SK Dejiny

SK Dejiny (Slovensko v pohybe)

RTVS
SK Dejiny

SK Dejiny (Oslobodzovanie Slovenska)

RTVS
Historia Magistra Vitae

Protestantský exil v Uhorsku v 17. storočí

RTVS
Dejiny.sk

Koniec Veľkej vojny a mierová konferencia v Paríži

RTVS
Dejiny.sk

Ľudovít Štúr a štúrovci

RTVS
Dejiny.sk

Štúrovská generácia

RTVS
Dejiny.sk

Prvá svetová vojna

RTVS

Stránky