Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page

Janura, Tomáš

Untitled Document

Mgr. Tomáš Janura, PhD. je vedeckým pracovníkom oddelenia novoveku v Historickom ústave SAV v Bratislave. Zaoberá sa hlavne obdobím 18. storočia, venuje sa problematike úradníckych stoličných elít a vidieckych šľachtických rezidencií. Je autorom samostatnej monografie Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici (Liptovský Mikuláš : Žilinský samosprávny kraj, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2008. 127 s.) a autorom viacerých článkov (Zuzana Ševčíková – Tomáš Janura: Nižinný hrádok v Rohovciach In Pamiatky a múzeá : Revue pre kultúrne dedičstvo, 2009, roč. 58, č. 2, s. 6-13. Zuzana Zvarová – Miroslav Matejka – Tomáš Janura: Piata kanónia v Nitre. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2010, roč. 59, č. 4, s. 43-49.).