KATEgórie KATEgórie

Autor publikácie

VŠETKY E-KNIHY VŠETKY E-KNIHY

Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv

Lenka J. Budilová - Gabriela Fatková - Lukáš Hanus - Marek Jakoubek - Michal Pavlásek

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov

Peter Macho - Daniela Kodajová a kol.

Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva

Miroslav Michela – László Vörös a kol.
Ukazujem 1 - 15 z 22 výsledkov.
Items per Page 15
z 2

NAJNOVŠIA E-KNIHA NAJNOVŠIA E-KNIHA

Konštruktivizmus a pluralita v histórii

E-kniha
Eugen Zeleňák
Vydavateľ
Verbum – vydavateľstvo KU v Ružomberku
Miesto vydania
Ružomberok
Rok vydania
2011
ISBN
978-80-8084-774-6

Kniha je pokusom o nový a ústretový výklad istej konštruktivistickej myšlienky v oblasti filozofie histórie. Po predstavení a analýze názorov troch filozofov histórie sformulujem tzv. konštruktivistickú tézu, podľa ktorej tú istú časť minulosti možno priblížiť vo viacerých alternatívnych, no rovnako prijateľných historických prácach. Takéto šírenie sa plurality v histórii je podľa niektorých kritikov neakceptovateľné. Po uvedení sémantického postrehu o dištinkcii medzi zmyslom a denotátom však ponúknem nový pohľad na konštruktivistickú tézu. V podstate ju navrhnem vyložiť cez optiku rozlíšenia medzi zmyslom a denotátom. Reinterpretácia by v danej podobe mala predstaviť konštruktivizmus v lepšom svetle.