KATEgórie KATEgórie

Autor publikácie

VŠETKY E-KNIHY VŠETKY E-KNIHY

Acta Historica Neosoliensia 8/2005 - 19/2016

Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv

Lenka J. Budilová - Gabriela Fatková - Lukáš Hanus - Marek Jakoubek - Michal Pavlásek

Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie

G. Fatková-L. J. Budilová-M. Kouba-M. Pavlásek-V. Štěpánek

Básnik a mesto : Viedenské roky Jána Kollára

Ivantyšynová, Tatiana - Podolan, Peter - Viršinská, Miriam
Ukazujem 1 - 15 z 121 výsledkov.
Items per Page 15
z 9

NAJNOVŠIA E-KNIHA NAJNOVŠIA E-KNIHA

Básnik a mesto : Viedenské roky Jána Kollára

E-kniha
Tatiana Ivantyšynová, Peter Podolan, Miriam Viršinská
Vydavateľ
SDK SVE, PRO HISTORIA
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2015
ISBN
ISBN 978-80-970376-6-6

Po roku 1989 sa Viedeň stala pre mnohých Slovákov objektom intenzívneho kultúrnohistorického záujmu. Jeho súčasťou bolo aj hľadanie „stôp významných Slovákov vo Viedni". Pozornosť pútala i osobnosť Jána Kollára, profesora viedenskej univerzity v rokoch 1849 – 1852. Inštalovanie pamätnej tabule vo vstupnej hale viedenskej univerzity a neskôr na dome na Ungargasse 5, kde Kollár býval a v roku 1852 zomrel, bolo podnetom vydania tejto knihy. Aktivity Jána Kollára boli v posledných rokoch života mimoriadne bohaté a rôznorodé. V rokoch 1849 – 1852 sa zúčastnil na tvorbe vládnych projektov na riešenie národnostnej otázky v Uhorsku a od roku 1849 pôsobil ako profesor „slovanskej starovedy" na univerzite. V tom treba vidieť dôvody, pre ktoré monografia vznikala ako súhrn viac-menej autonómnych textov, ktoré nebolo jednoduché skĺbiť do jednotného celku. Pôvodný zámer – sústrediť sa výlučne na život Kollára vo Viedni – sa ukázal ako nereálny, lebo mnohé jeho myšlienky a činy z tohto obdobia majú svoj pôvod v peštianskych rokoch. Odchodom z Pešti sa však nespretŕhali všetky predošlé väzby. Vo Viedni Kollár iba v iných podmienkach pokračoval v tom, čo začal už predtým.