AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Fiamová, Martina

Untitled Document

PhDr. Martina Fiamová, PhD. je vedeckou pracovníčkou oddelenia novších dejín na Historickom ústave SAV v Bratislave. Zaoberá sa dejinami Slovenskej republiky 1939 – 1945. Je spoluautorkou slovensko-anglickej publikácie Sila svedectva (2012) a spoluautorkou publikácií Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita (2014) a Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe (2014). V roku 2015 publikovala monografiu Slovenská zem patrí do slovenských rúk. Arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939-1945


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2016/01 (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.