AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Kowalská, Eva

Untitled Document

PhDr. Eva Kowalská, DrSc. je vedúcou vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV, špecializuje sa na problémy cirkevných a kultúrnych dejín raného novoveku. Je autorkou troch monografii, spolueditorkou viace-rých kníh, autorkou početných knižných kapitol a vedeckých štúdií, z ktorých veľká časť vyšla v zahraničí (Veľ-ká Británia, Nemecko, Rakúsko, Česko, Rumunsko, Maďarsko). V súčasnosti sa venuje najmä otázke migrácií v ranom novoveku.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2012/02 Etnické stereotypy v historickom výskume

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.