AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Goda, Károly

Untitled Document

Mag. Károly Goda, PhD. pracuje v Ústave komparatívnych dejín miest na Vestfálskej univerzite (Institut für vergleichende Städtegeschichte,Westfälische Wilhelms-Universität) v Münsteri. Špecializuje sa na dejiny uhor-ských miest v stredoveku a ranom novoveku. V roku 2011 obhájil doktorandskú dizertačnú prácu na tému Elity mesta Šopron v 15. a 16. storočí. Je autorom viacerých štúdií a spoluautorom monografií Gedenkbuch – Feljegy-zési könyv, 1492 – 1543 (Sopron 2006); Sopron belvárosának házai és háztulajdonosai, 1488 – 1939 (Sopron 2008); Magyar várostörténeti atlasz 1. Sopron – Hungarian Atlas of Historic Towns 1. (Sopron 2010).

 


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.