AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Otčenášová, Slávka

Untitled Document

PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD. je odbornou asistentkou na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa dejinám historiografie, historickým mýtom a stereotypom, kolektívnej pamäti a kolektívnej identite. Je autorkou monografie Schválená minulosť. Kolektívna identita v československých a slovenských učebniciach dejepisu (1918 – 1989). (Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010).

 


PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.