AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Hetényi, Martin

Untitled Document

Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Do sféry jeho odborného zamerania patria menšinová problematika na Slovensku v 20. storočí, slovensko – maďarské vzťahy a rozvoj cyrilo-metodskej tradície. Je autorom monografií Slovensko – maďarské pomedzie v rokoch 1938 – 1945 (2008) a (Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 – 1945 (2011), Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra (2012), viacerých odborných knižných prác, ako i zostavovateľom viacerých vedeckých zborníkov. Svoje výskumy prezentoval na viacerých domácich i zahraničných konferenciách.

 


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2012/02 Etnické stereotypy v historickom výskume

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.