AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Machek, Jakub

Untitled Document

Mgr. Jakub Machek, PhD. je absolventom sociálnych dejín na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V súčasnosti pôsobí v Ústave českej literatúry a literárnej vedy tejto fakulty. Zaoberá sa predovšetkým českou populárnou kultúrou, od senzačnej tlače, ktorá stála pri jej zrode koncom 19. storočia, cez mezivojnovú utopickú beletriu a normalizačné seriály, až po súčasnú internetovú xenofóbiu. Je členom Centra pro studium populární kultury (CSPK).
 

Kontakt

jakub.m@post.cz

 PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.