AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Szabó, Miloslav

Untitled Document

Mgr. Miloslav Szabó, PhD., pôsobí v Historickom ústave SAV v rámci projektu SAS PRO. Zaoberá sa dejinami rasizmu, antisemitizmu a nacionalizmu v Nemecku a strednej Európe v 19. a 20. storočí, ako aj intelektuálnymi dejinami. Je autorom monografií Boh v ofsajde (Bratislava: Kalligram, 2004),  Rasa a vôľa. Alfred Rosenberg a Mýtus 20. storočia (Bratislava: Kalligram, 2004) a Od slov k činom. Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875-1922)(Bratislava : Kalligram, 2014). V uplynulých rokoch pracoval na výskumnom projekte o slovenskom národnom hnutí a antisemitizme v rokoch 1875 až 1922. Z novších publikácií: „Židovská otázka" na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky (Střed/Centre, roč. 3, 2011, č. 2, s. 59–81), Vertraute Feindbilder. Die trans-nationalen Bezüge des slowakischen Antisemitismus um 1900. (Bohemia, roč. 51, 2011, č. 2, s. 358–388), "Be-cause words are not deeds." Antisemitic Practice and Nationality Policies in Upper Hungary around 1900. (Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC, Nr. 3, July 2012. Dostupné na: www.quest-cdecjournal.it/focus.php?id=299)


PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.