AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Zupka, Dušan

Untitled Document

Mgr. Dušan Zupka, PhD (1981), vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde prednáša dejiny strednej Európy. Venuje sa kultúrnym dejinám stredoveku, historickej antropológii a formám komunikácie v minulosti. Je autorom monografie Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe : Arpádovské Uhorsko 1000 – 1301 (2011).

 


PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.