AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Kalhous, David

Untitled Document

Mgr. David Kalhous, PhD (1978) je reprezentantom mladej generácie českej medievistiky, prednáša na Masarykovej univerzite v Brne a Sliezskej univerzite v Opave. Vo svojom výskume sa venuje hlavne obdobiu včasného stredoveku v přemyslovských Čechách, pričom osobitý dôraz kladie na jeho komparáciu s dobovým vývojom v západnej Európe. Ocenením kvality jeho doterajšieho výskumu je aj vydanie monografie v prestížnom vydavateľstve Brill Anatomy of a Duchy : The Political and Ecclesiastical Structures of Early Přemyslid Bohemia (2012), okrem toho vydal aj dvojzväzkové dielo České země za prvních Přemyslovců v 10. – 12. století. (Praha, 2011, 2013) a desiatky vedeckých štúdií.


PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.