AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Lysý, Miroslav

Untitled Document

Mgr. Miroslav Lysý, PhD (1979) vyštudoval odbor archeológia – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre právnych dejín Právnickej fakulty. Zaoberá sa stredovekými dejinami, špecializoval sa na arpádovské obdobie Uhorska a ohlas husitskej revolúcie. Je autorom knihy Moravania, Mojmírovci a Franská Ríša : Štúdie k etnogenéze, politickým inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku (2014)


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2014/02 Moc a štát v stredovekej Európe

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.