AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Steinhübel, Ján

Untitled Document

Ján Steinhübel. CSc. (1957) od roku 1988 pracuje v Oddelení najstarších dejín HÚ SAV. Zaoberá sa obdobím Veľkej Moravy a počiatkami Uhorska. Je autorom monografie Nitrianske kniežactvo : Počiatky stredovekého Slovenska (2004) a Kapitoly z najstarších českých dejín : 531 – 1004 (2012).

 


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2014/02 Moc a štát v stredovekej Európe

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.