AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Bystrický, Peter

Untitled Document

Mgr. Peter Bystrický, PhD (1976) je vedeckým pracovník Historického ústavu SAV. Venuje sa obdobiu neskorej antiky, sťahovania národov a germánskej mytológii a včasnostredovekým dejinám Slovenska pred príchodom Slovanov. Je autorom knihy Sťahovanie národov (454 – 568) : Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania (2008).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2014/02 Moc a štát v stredovekej Európe

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.