AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Vezenkov, Alexander

Untitled Document

Alexander Vezenkov, PhD., študoval na Sofijskej univerzite Sv. Klimenta Ochridského (MA, 1995), Central European University v Budapešti (MA, 1998) a Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales v Paríži (DEA, 2000); titul PhD. z histórie obhájil na Sofijskej univerzite Sv. Klimenta Ochridského (2001). Medzi jeho hlavné výskumné témy patria urbánne dejiny 19. a 20. storočia, dejiny inštitúcií komunistických režimov a rôzne aspekty dejín tanzimatského obdobia Otomanskej ríše. Je autorom kníh: Властовите структури на Българската комунистическа партия, 1944 – 1989 [Mocenské štruktúry Bulharskej komunistickej strany 1944 – 1989]. Sofia 2008; a 9 септември 1944 г. [9. september 1944.]. Sofia 2014; k danej téme publikoval okrem iných aj štúdie: „From National Leaders to Politicians: the Head-of-State Institution in Southeast European Post-Communist Countries (1989 – 2004)". In CAS Working Paper Series No. 2/2009: http://www.cas.bg/en/working_paper_series/roles-identities-and-hybrids-171.html; „Histoire de l'État ou Histoire du Parti: l'historiographie bulgare sur le régime communiste", In Divinatio, 2008, roč. 27, s. 33 – 44; „Das Projekt und der Skandal "Batak." In Südosteuropa, 2010, roč. 58, č. 2, s. 250 – 272; a „Marriаgе of Convenience or Mutual Attraction? Communism and Nationalism in the Balkans." (co-author Tchavdar Marinov) In DASKALOV, R – MISHKOVA, D (eds.) Entangled Histories of the Balkans. 2 : Transfers of Political Ideologies and Institutions. Leiden, 2014, s. 469 – 555.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2014/01 Ideológia v priestore a čase

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.