AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Šuška, Pavel

Untitled Document

Mgr. Pavel Šuška, PhD., vyštudoval geografiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, v postgraduálnom štúdiu pokračoval na Geografickom ústave SAV v Bratislave, kde momentálne pôsobí ako vedecký pracovník. Zaoberá sa otázkami politiky premien mestskej krajiny vo vzťahu k postsocialistickým transformáciám. Medzi jeho publikácie v poslednom období patria štúdie: Politické a diskurzívne príležitosti lokálneho environmentálneho aktivizmu: Prípad premien bratislavského ochranárstva. In Sociológia, 2014, roč. 46, č. 1, s. 60-87; v spoluautorstve s Martinom Švedom: K príčinám a dôsledkom živelnej suburbanizácie v zázemí Bratislavy: príklad obce Chorvátsky Grob. In Geografický časopis, 2014, roč. 66, č. 3/4 (v tlači);
Produkcia vybudovaného prostredia v postsocialistickej Bratislave: Podmienky, dynamika a územný prejav. In Geografický časopis, 2012, roč. 64, č. 2, s. 155-179.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.