AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Meľnikov, Georgij P.

Untitled Document

Prof. Georgij P. Meľnikov, kandidát historických vied, vyštudoval Fakultu histórie na Moskovskej štátnej univerzite. V roku 1977 obhájil dizertačnú prácu na tému Sociálna štruktúra a politický boj v českom meste v prvej polovici 16. storočia. Do roku 1992 pracoval v Ústave slavistiky Ruskej akadémie vied. Od roku 1994 pôsobí v Štátnej akadémii slovanských kultúr v Moskve, kde je členom vedeckej rady akadémie, dekanom fakulty kulturológie a riaditeľom Centra výskumu slovanských kultúr. Je autorom monografie Kultúra zahraničných slovanských národov (Moskva : Interpraks, 1994) a zostavovateľom trojzväzkovej práce Dejiny kultúr slovanských národov (Moskva : GASK, 2003 – 2008)
ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.