AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Vrbata, Aleš

Untitled Document

Mgr. Aleš Vrbata, Ph.D. (1971) vyštudoval filozofiu a históriu/iberoamerikanistiku (FF MU Brno 1998, FF UK Praha 2010) a od roku 2011 žije v Brazílii. Tu pôsobí v Núcleo de Estudos Canadenses (Centrum kanadských štúdií) na UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana) a na FUFS (Faculdades Unidas de Feira de Santana) v štáte Bahia. Venuje sa jednak fenoménu konzervativizmu, resp. fašizmu, popr. akultu-rácii maurrasovskejj ideológie mimo Francúzska a Európy, jednak demýtifikácii západného racionalizmu v súčasnom post-jungovskom myslení (J. Hillman, D. Tacey, W. Giegerich, R. López-Pedraza aj.) či konceptu „kultúrneho nevedomia" (J. Henderson, M. Vannoy Adams). Publikuje doma i v cudzině („Beyond the Myth of 'Self-Domination'", Human Affairs 2014; „Latinité and Aliança Peninsular: Mediterranean Thought in Search of Renewal", Studia Historica Nitriensia 2013; „Fascism in Portugal ? Action française, Integralismo Lusitano and Salazarism", Studia Historica Nitriensia 2012; „Jackson and Plínio: Spiritual Basis of Integra-list State in Brazil", Dvacáté století 2011; „Image and Imagery in Imaginal Psychology: Mental Image and Theory of Science", Ideação 2014; „Dois movimentos integralistas em Portugal e no Brasil", Iberoamericana Pragensia, 2007 a i.).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2014/01 Ideológia v priestore a čase

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.