AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Novák, Jozef

Untitled Document

Prof. PhDr. Jozef Novák DrSc. (* 22. november 1930, Vrútky) je slovenský heraldik a genealóg, vysokoškolský pedagóg.
Kľúčové postavenie vo vedeckom výskume, tvorbe a publicistike má heraldika, osobitne heraldika komunálna a heraldika šľachtických rodov. Je považovaný za zakladateľa systematického heraldického výskumu na Slovensku. Jeho dielo Slovenské mestské a obecné erby je prvou heraldickou monografiou na Slovensku. Na oblasť komunálnej heraldiky neskôr nadviazal prácou Erby a vlajky miest na Slovensku.
Problematikou šľachtických erbov sa zaoberá dvojzväzkové dielo Rodové erby na Slovensku, obsahujúce genealogicko-heraldickú analýzu pečatí slovenských a na Slovensku pôsobiacich šľachticov z obdobia od konca 16. storočia do 18. storočia. Toto dielo je prvým priekopníckym dielom na úseku úpravy písania priezvisk uhorských rodov pochádzajúcich zo Slovenska v duchu slovenského jazyka. Ďalšie dielo, v ktorom sa venoval J. Novák problematike šľachtickej heraldiky je Lexikón erbov šľachty na Slovensku, v ktorom sa zameral na šľachtu Liptovskej stolice.
Okrem týchto prác je autorom kníh, štúdií a článkov, venovaných aj ostatným pomocným vedám historickým. Je tiež autorom desiatok hesiel z obalsti heraldiky, sfragistiky, genealógie, numizmatiky v rôznych encyklopedických dielach.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2008/02 Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.