AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Zavacká, Marína

Untitled Document

Marína Zavacká, PhD. pracuje v Historickom ústave SAV v Bratislave. Venuje sa dejinám propagandy a širšieho kontextu budovania režimových lojalít, historickej analýze verejného diskurzu, prekladom odbornej literatúry z angličtiny a vysokoškolskej didaktike histórie. Svoj výskum orientuje najmä na obdobie totalitných režimov na území Slovenska. Je autorkou monografie Kto žije za ostnatým drôtom? Oficiálna zahraničnopolitická propaganda na Slovensku, 1956—1962: Teórie, politické smernice a spoločenská prax (Veda, 2005).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2009/01 Rodina vo vojne

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938

2016/01 (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.