AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Wiśniewski, Jan

Untitled Document

Dr Jan Wiśniewski pôsobí na Univerzite Mikuláša Kopernika v Toruni (Poľsko). Špecializuje sa na medzivojnové dejiny so zameraním na vojenskú problematiku, vrátane problematiky národných vojsk v čase občianskej vojny v Rusku
PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.