AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Randák, Jan

Untitled Document

PhDr. Jan Randák, Ph.D. působí jako odborný asistent pro soudobé dějiny na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se zabývá českými moderními a soudobými dějinami ve středoevropském kontextu, konkrétně politikou dějin a kulturou vzpomínání. Momentálně připravuje monografii věnující se vytváření husitských revolučních tradic v Československu v době počátků komunistické diktatury po roce 1948.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2008/01 Variácie s pamäťou a dejinami

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia

2014/01 Ideológia v priestore a čase

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.