AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Mervart, Jan

Untitled Document

PhDr. Jan Mervart, PhD. v Historickom ústave Filozofickej fakulty Univerzity Hradec Králové a na Filozofickom ústave Akadémie vied Českej republiky. Špecializuje sa na film v historickej vede a na najnovšie čsl. dejiny.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.