AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Zeleňák, Eugen

Untitled Document

Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. pracuje na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Medzi jeho odborné záujmy patria problémy z oblasti filozofie histórie (historická explanácia, narativizmus, názory F. Ankersmita a P. Rotha), filozofie vedy (explanácia a príčinnosť) a súčasnej analytickej filozofie. Je autorom knihy Konštruktivizmus a pluralita v histórii (Ružomberok: Verbum, 2011), spolu s R. Kožiakom a J. Šuchom pripravil antológiu prekladov vybraných diel moderných filozofov histórie Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín (Bratislava: Chronos, 2009) a je editorom publikácie Mnohotvárnosť Haydena Whita (Bratislava: Chronos, 2013). Okrem toho publikoval v časopisoch Organon F, Filozofia, Journal of the Philosophy of History, History and Theory, Rethinking History a i.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2007/01 Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia

2014/01 Ideológia v priestore a čase

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.