AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Kosicki, Piotr H.

Untitled Document

Piotr H. Kosicki pôsobí na Katedre histórie na Princetonskej univerzite; je štipendistom programu Centennial Fellowship. V akademickom roku 2009-2010 získal tiež štipendium programu Chateaubriand a nastúpil ako asistent na Institut d'Études politiques v Paríži. Vo svojich prednáškach a výskume sa zameriava na tri otázky: vzťah katolíckej cirkvi a socializmu, udalosti roku 1989 a historickú pamäť masového násilia v Poľsku. V súčasnosti dokončuje dizertačnú prácu o katolíckej skupine ZNAK a jej kontaktoch v západnej Európe.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.