AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Paul, Herman

Untitled Document

Herman Paul, Ph.D., prednáša teóriu dejín na Univerzite v Leidene a spolupracuje na výskume moderných intelektuálnych dejín na Univerzite v Groningene. Okrem toho svoj výskum a publikačnú činnosť zameriava na filozofiu histórie, historiografiu a  náboženské dejiny. Je autorom viacerých špecializovaných štúdií a monografie o Haydenovi Whitovi.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2008/01 Variácie s pamäťou a dejinami

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.