AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Osyková, Linda

Untitled Document

Mgr. Linda Osyková, PhD. je vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV. Zaoberá sa politickými, sociálnymi a kultúrnymi dejinami Slovenska v medzivojnovom Československu, volebnými kampaňami politických strán, politickou socializáciou občanov, osobnosťami v politike, symbolickou a výtvarnou stránkou politiky, urbanistickou politikou štátu, budovaním sociálnej infraštruktúry (výstavba bytov, škôl a zdravotníckych zariadení) na Slovensku v období rokov 1918 – 1945. Je autorkou monografie Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSR (Bratislava : Veda, 2012), spoluzostavovateľkou kolektívnej monografie Ideológia naprieč hranicami (Bratislava : Veda, 2015).  

Kontakt

histlidu@savba.sk

 ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2010/01 Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.