AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Roguľová, Jaroslava

Untitled Document

PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. je vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV, pracuje na oddelení novších dejín. Zaoberá sa spoločensko-politickými dejinami prvej polovice 20. storočia, sústreďuje sa na výskum Slovenskej národnej strany v medzivojnovom období, problematiku autonomizmu, česko-slovenských vzťahov, ideologických vplyvov na slovenskú politiku. Je autorkou knihy Slovenská národná strana 1918 - 1939 (Bratislava, 2013).

Kontakt

histrogo@savba.sk

 ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2010/01 Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.