AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Pálffy, Géza

Untitled Document

Dr. Géza Pálffy, DSc. je vedúcim vedeckým pracovníkom oddelenia novoveku na Historickom ústave Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je predovšetkým obdobie 16. storočia, najmä politické a vojenské dejiny. Patrí k najproduktívnejším autorom so širokou publikačnou činnosťou doma i v zahraničí. Je autorom nespočetných vedeckých štúdií a takmer dvoch desiatok monografií (A három részre szakadt ország 1526-1606. Budapest, 2009, 112 s.; Romlás és megújulás 1606–1703. Budapest, 2009, 112 s.; The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century.  Boulder, Colorado: Social Science Monographs–Wayne, New Jersey: Center for Hungarian Studies and Publications, Inc.–New York: 2009. 410+18 s.; Povijest Mađarske. Ugarska na granici dvaju imperija (1526-1711). Samobor, 2010, 295 s.; A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Budapest, 2010, 564 s.

 


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2010/02 Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.